Natječaji

Javni Poziv PoC8

Ustanova INOVAcija, prepoznati centar u provođenju Programa provjere inovativnog koncepta poziva sve zainteresirane da se prijave na Javni poziv za program Provjere inovativnog koncepta (PoC8).

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Program provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Prepoznatim centrima koji su zaduženi za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

  • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC natjecatelj
  • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

*Ovaj poziv nije namijenjen sufinanciranju projekata znanstveno-istraživačkih organizacija.

Program je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa. Projekti koji će se financirati iz Programa moraju uključivati minimalno jednu od prve dvije prihvatljive aktivnosti s time da se naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:

  • izrada funkcionalnog prototipa i/ili
  • demonstracija tehničke izvedivosti,
  • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta uvećava se za iznos vlastitog sufinanciranja na koje nema maksimalnog ograničenja.

Intenzitet potpore:

  1. Mikro i mala poduzeća: Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.
  2. Srednja poduzeća: Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Detaljne informacije o Programu, uvjetima sufinanciranja i pripremi prijave nalaze se u «Priručniku za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta». Priručnik i ostala dokumentacija nalaze se niže u nastavku teksta.

Za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog natječaja predviđeno je ukupno 21.968.750,00 kn.

Rokovi:

Projektne prijave zaprimat će se  do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati. Prijava se podnosi na način, da se zajedno s popratnom dokumentacijom, pošalje na jednu od e-mail adresa Prepoznatog centra kojeg ste odabrali. Sve prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neće biti razmatrane.

Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane prepoznatih centara je 5 radnih dana od dana zatvaranja poziva. Prepoznati centar e-mailom obavještava natjecatelje o ishodu administrativne provjere.

HAMAG-BICRO će vrednovati zaprimljene prijave projekata postupcima Poslovno tehničko-tehnološke evaluacije i Poslovno financijske evaluacije te o ishodu obavijestiti svakog pojedinog natjecatelje putem odabranog Prepoznatog centra. Rang lista pozitivno ocijenjenih prijava bit će javno dostupna na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Ugovaranje se planira 1. prosinca 2019.

*Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Za više informacija o natječaju i savjetima vezanim uz prijavu molimo sve potencijalne natjecatelje da se obrate Prepoznatom centru: 

Ustanova INOVAcija, Trg  tri bunara 5, 23000 Zadar, T +385 23 773 406 

Informativna radionica s ciljem predstavljanja Javnog Poziva programa PoC8 sve zainteresirane prijavitelje održat će se 31. svibnja 2019. u 11 sati u prostorima COIN Coworkinga Zadar (2. kat, Put Murvice 16, Zadar).

Priručnik PoC8 v.1

Pitanja i odgovori PoC8

Prijavna dokumentacija:

Evaluacijska dokumentacija:

Dokumentacija ugovaranja:

Provedbena dokumentacija: