Arhivirani Početak:  

Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima“ - PODUZMI

Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim     PODručjima“ - PODUZMI

Financiranje: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške

Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Nositelj: Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Partneri: Osnovna škola Nikole Tesle, Gračac

                 Sveučilište u Zadru

                 Vinco Innovation AS

Vrijeme provedbe: od 1. lipnja 2022. do 30. studenog 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 198.923, 57 EUR

Intenzitet potpore: 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna)

 

Opći cilj projekta je doprinos održivom razvoju ruralnih područja, smanjenju siromaštva i raseljavanju mladih te poticanje socijalne uključenosti i inovacija u depriviranim općinama i mjestima Zadarske županije. Provedbom projekta doprinijet će se razvoju kompetencija nastavnika i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika te će se razviti će se novi model podučavanja u poduzetništvu s ciljem razvijanja znanja, vještina i kompetencija  učenika u ruralnim i depriviranim područjima.

 

Više informacija o financijskom mehanizmu: https://eeagrants.hr

Više informacija o programu: https://eeagrants.hr/programi/lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastva/

Više informacija o projektu: https://poduzmi.com.hr/   i poduzmi.inovacija-zadar.hr

 

ZAJEDNO ZA ZELENUKONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU