Arhivirani Početak:  

PoC7

PoC7

Ustanova INOVAcija u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) provodi program Program provjere inovativnog koncepta. Kao jedan od Prepoznatih centara (PC) INOVAcija je pružala podršku natjecateljima i korisnicima tijekom cijelog procesa prijavljivanja i provedbe projekata.

Projektne prijave za Javni poziv PoC7 zaprimale su se od 11. lipnja do 7. rujna 2018. U procesu prijave putem PC INOVAcija sudjelovala su 4 natjecatelja, nakon konačne evaluacije od strane HAMAG-BICRO-a prihvaćena su 3 projekta ukupne vrijednosti 700.877 kuna, koji su s provedbom započeli u prosincu 2018., a završeni u studenom 2019. godine.

O Programu PoC (Proof of concept)

Program Provjere inovativnog koncepta (PoC) daje podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Provjera inovativnog koncepta potrebna je kako bi se pružili dokazi da su novi proces ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno mogu imati komercijalnu primjenu. Upravo zbog toga svaki PoC projekt mora imati tehnološki rizik. Kroz provedbu projekta dobiva se odgovor da li se ideja/predloženo rješenje može izraditi i hoće li kao takvo funkcionirati. Za poduzeća koja traže ulagače, uspješna provjera inovativnog koncepta daje potencijalnim ulagačima sigurnost da je prototip ili proces daljnjeg razvoja tehnički izvediv, na taj način pomažući poduzeću u privlačenju klijenata i ulagača. Ova komponenta omogućuje provođenje sveobuhvatne komercijalne i tehničke verifikacije i validacije rezultata istraživanja s komercijalnim potencijalom, u cilju smanjenja tehničkih i komercijalnih rizika, identifikacije najprikladnije strategije komercijalizacije i zaštite izuma.

Provedeni projekti:

1. EEZ DIB – otvorena platforma za  modularne   mjerne i testne instrumente, ENVOX d.o.o

Hamag Bicro je u okviru programa PoC bespovratno dodijelio korisniku financijska sredstva u iznosu od 203.568 kn.

Svrha projekta, platforma za „open source” modularnu mjernu i testnu opremu (T&M) koja uključuje specifikaciju softverskih i hardverskih komponenti kao i prvu funkcionalnu cjelinu koja je spremna za komercijalizaciju je u velikoj mjeri ostvarena. Funkcionalna cjelina koja će se pokušati komercijalizirati naziva se EEZ Bench Box 3 (skraćeno BB3). Riječ je o kompaktnoj šasiji koja nudi hardverski i softverski okvir za kreiranje nove kategorije modularne mjerne i testne opreme (T&M) pozicionirane između hobističkih/početničkih i profesionalnih rješenja kombinirajući njihove najbolje značajke. BB3 je pokušaj kreiranja jedne platforme koja će novim kreatorima omogućiti izradu sve složenijih i kvalitetnijih modularnih T&M uređaja uz smanjenje ukupnih troškova razvoja i izrade. Tijekom provedbe projekta uspješno su provedene su sljedeće aktivnosti: demonstracija tehničke izvedivosti, izrada prototipa te izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda.

2. Mjerenje tolerancija oblika provrta metodom vrtložnih struja, Copas d.o.o.

Hamag Bicro je u okviru programa PoC bespovratno dodijelio korisniku financijska sredstva u iznosu od 148.179 kn.

Glavni cilj projekta je izrada prototipa sustava za mjerenje tolerancije provrta kod obratka izmjeničnom strujom u laboratorijskim uvjetima. Provedene su sljedeće aktivnosti projekta: izrada sonde, izvedba mehaničkih sklopova za vođenje sonde ispitnih obradaka te akvizicija i analiza signala. Kao rezultat projekta izradila se sonda i mjerni sistem kojom će se uz odgovarajući izmjenični napon i njegovu frekvenciju precizno mjeriti provrt. čime će se dobiti uzdužni kružni presjek kod obradaka u serijskoj proizvodnji direktno na alatnim strojevima ili obradnim centrima.

3. Provjera koncepta adaptivne korekcije alata upotrebom računalne vizije, HSTEC d.d.

Hamag Bicro je u okviru programa PoC bespovratno dodijelio korisniku financijska sredstva u iznosu od 349.130 kn.

Kako bi se spriječilo da istrošenost alata bude  jedan od glavnih uzroka prekida proizvodnog procesa, razvio se sustav koji pratiti istrošenost oštrice alata bez uplitanja operatera (tzv. industrija 4.0.) i koji će biti preduvjet za složenije razine upravljanja procesom. Kroz ovaj projekt dobio se jedinstveni sustav koji će omogućiti praćenje trošenja alata u realnom vremenu. HSTEC je kroz ovaj projekt ostvario suradnju s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za dijelove tehničke izvedivosti idejnog projekta. Uspješno su provedene su sljedeće aktivnosti projekta: demonstracija tehničke izvedivosti, izrada prototipa te izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda.