Arhivirani Početak:  

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY

Financiranje: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške

Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Nositelj: Grad Zadar

Partneri: Zadarska županija

                 Sveučilište u Zadru

                 Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

                 Muzej Vitenfabrikken

Vrijeme provedbe: od 15. srpnja 2022. do 14. travnja 2024. godine

Ukupna vrijednost projekta: 966.407,85 EUR

Intenzitet potpore: 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna)

 

Projektom STEM COUNTY poboljšat će se STEM vještine učitelja i učenika u osnovnim školama u Zadarskoj županiji. Navedeno će se ostvariti modernizacijom školskih prostora, podizanjem kapaciteta učitelja, edukacijom učenika te razmjenom znanja i iskustava u STEM-u. Provedbom projekta opremiti će se 13 STEM učionica u 13 osnovnih škola u Zadarskoj županiji od kojih su neke na otocima, a neke u ruralnim krajevima. Učenicima osnovnih škola uključenih u projekt pružit će se  jednake mogućnosti za edukaciju u STEM području bez obzira na mjesto edukacije. Provedbom edukacija, sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, odlaskom na studijsko putovanje, 532 učenika i 58 učitelja će unaprijediti svoje vještine u STEM područjima.

 

Više informacija o financijskom mehanizmu: https://eeagrants.hr

Više informacija o programu: https://eeagrants.hr/programi/lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastva/

 

ZAJEDNO ZA ZELENUKONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU