Arhivirani Početak:  

InnoXenia PLUS

InnoXenia PLUS

Projekt InnoXenia PLUS: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion PLUS financira se iz Programa transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014-2020. projekt je prijavljen na prioritet 1 – Inovativna i pametna regija, Specifični cilj 1.1. Podrška razvoju regionalnog inovacijskog sustava za Jadransko – jonsko područje.

Provedba je započela 1.siječnja 2022. godine i trajat će do 30. lipnja 2022. godine.

Projektni konzorcij se sastoji od pet partnera i jednog pridruženog partnera, a obuhvaća sveukupno pet zemalja Jadransko-jonske regije (Grčka, Italija, Albanija, Hrvatska i Slovenija).
Nositelj projekta je Regija Zapadne Grčke.

Ukupan proračun projekta je 150.000,00 eura, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 20.000,00 eura.
Turizam je jedan od sektora koji je najteže pogođen tijekom pandemije COVID-19. Projekt InnoXenia PLUS osmišljen je na način da omogući iskorištavanje materijalnih i nematerijalnih rezultata prethodnog projekta Adrion InnoXenia, optimizira njihovu vrijednost, pojača njihov utjecaj i olakša njihovu integraciju na više razina, također uzimajući u obzir utjecaj pandemije na turizam.
Stoga posebnu pozornost posvećuje održivosti rezultata i jačanju njihovih učinaka na regionalnoj razini kroz izravno uključivanje lokalnih i regionalnih kreatora politike, dionika i poduzeća.
Postupak valorizacije osigurava da se iskoriste svi mogući kanali i mogućnosti kako bi rezultati InnoXenia dosegli što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi se pružile pogodnosti koje zadovoljavaju specifične potrebe šire publike korisnika, čime se postiže dugovječnost i održivost projekta. .
Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:
1. Organizacija phygital događaja, bilo osobno ili online, u svim partnerskim zemljama koji promoviraju rezultate projekta InnoXenia na nacionalnoj/regionalnoj razini.
2. Organizacija događanja, bilo osobno ili online, u svim partnerskim zemljama usmjerenih na dionike u turizmu kao što su putničke agencije, predstavnici hotela i drugi turistički operateri, promičući praktičnu primjenu InnoXenia proizvoda/praksi.
3. Organizacija događaja u suradnji s nacionalnim kontakt točkama ADRION-a, bilo osobno ili online, u svakoj partnerskoj zemlji pružajući informacije iz prve ruke o upravljanju i provedbi europskih projekata potencijalnim partnerima na budućim projektima.
4. Poboljšanje strategija nastalih provedbom projekta InnoXenia, relevantnih za turizam, kako bi se adresirala potreba za oporavkom od negativnih posljedica Covida 19 i s ciljem da turizam bude inovativniji i otporniji na buduće relevantne krize.
InnoXenia Plus će tako povećati sveukupnu svijest o rezultatima projekta InnoXenia, poboljšati ih i promicati njihovu prenosivost, istovremeno olakšavajući i teritorijalnu suradnju na područjima partnera ADRION-a.