Projekt u provedbi Početak:  

"ROSIE"

Projekt ROSIE financiran je iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe. Prijavljen je na prioritetnu os Prioritetna 1: Suradnja na inovacijama za jačanje Središnje Europe,  specifični cilj 1.2.  Poboljšanje poduzetničkih vještina i kompetencija u svrhu unapređenja ekonomskih i socijalnih inovacija u regijama središnje Europe. Provedba projekta započela je 1.7.2017. i trajat će 36 mjeseci. Nositelj projekta je CISE – Specijalna agencija trgovačke komore regije Forlì-Cesena (Italija).

Opći cilj projekta ROSIE je uz pomoć transnacionalne suradnje poboljšati vještine i kompetencije poduzetnika i ostalih dionika inovacijskog lanca u svrhu promoviranja „Odgovornih inovacija“ (Responsible innovation – RI) u malom i srednjem poduzetništvu. RI su pristup u poslovanju putem kojeg se anticipiraju i procjenjuju potencijalne implikacije inovacija na društvo u svrhu minimaliziranja njihovog negativnog utjecaja. Pristup podrazumijeva suradnju zainteresiranih dionika iz privatnog, javnog i civilnog sektora prilikom procesa inovacije kako bi finalni produkt, odnosno inovacija, bila u skladu s društvenim potrebama. Odnosno, teži se da ishodi procesa inovacije budu društveno poželjni, održivi i etički prihvatljivi. Na području Republike Hrvatske, poglavito Zadarske županije RI je nov pristup, poglavito kod MSP-ova, što se želi ispraviti putem projekta „ROSIE“.

 Ukupan proračun projekta „ROSIE“ je 1.794.393,43€, sufinanciranje ERDF-a iznosi 1.525.234,41€. Proračun Ustanove INOVAcija je 106.894,65 € (sufinanciranje 16.034,20 €). Nositelj projekta je CISE – Specijalna agencija trgovačke komore regije Forlì-Cesena (Italija).  Glavni rezultati projekta su: razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-a, razvoj i testiranje alata za implementaciju RI-a u MSP-ove te osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire.

Linkovi na stranice projekta:

ROSIE - službena stranica 

ROSIE - facebook 

ROSIE - linkedin