Arhivirani Početak:  

Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji

Projekt "Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji" financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Provedba projekta je započela 15. svibnja 2020. godine te će trajati do 15. listopada 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 621.183,19 HRK, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj prijavitelju bespovratno odobreno 426.954,94 HRK. 

Projekt adresira probleme nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te je izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija. Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ciljnu skupinu ovog projekta čine MSP-ovi u različitim fazama njihova razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane (koji posluju do 36 mjeseci). Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta doprinosi se jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.

Provedbom predloženih projektnih aktivnosti navedenih u nastavku neizravno će se doprinijeti jačanju položaja MSP-ova na tržištu, unaprijediti njihova gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja. Zahvaljujući potpori koju će Prijavitelj dobiti putem ovog Poziva pridonijet će se razvoju poduzetništva pokretanog prilikama koje ima veću vjerojatnost održivosti i rasta. Glavne projektne aktivnosti dijelit će se na tri grupe: I. informiranje MSP-ova na području djelovanja Prijavitelja (Zadarska županija) koje će se obavljati putem više kanala komunikacije (7 kanala): radionice, e-mail, telefon, web stranica ustanove i društvene mreže (facebook i LinkedIn) te osobni kontakt ili online savjetovanje putem video poziva ukoliko se ukaže prilika. Navedene aktivnosti će se provoditi kontinuirano tijekom provedbe projekta.; II. Nadogradnja web stranice ustanove INOVAcija s ciljem olakšavanja pristupa informacijama za MSP-ove i pružanjem relevantnog sadržaja namijenjenog poduzetnicima u svim fazama razvoja te poduzetnicima početnicima.

Kontakt osoba:

Ivana Štulina

e-mail: ivana.stulina@inovacija-zadar.hr

tel: 023 627 890

Web stranica Europski strukturni i investicijski fondovi: https://strukturnifondovi.hr/