Arhivirani Početak:  

Program provjere inovativnog koncepta (PoC)

Program provjere inovativnog koncepta (PoC)

Program provjere inovativnog koncepta provodi se u okviru Hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja (engl. Croatia Science & Technology Project – STP II) u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) i Svjetskom bankom. Zadaća provedbe Programa dodijeljena je HAMAG-BICRO-u. Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija je jedan od 12 prepoznatih centara u Republici Hrvatskoj s kojim HAMAG-BICRO provodi program PoC.

Što je provjera inovativnog koncepta?

Smisao provjere inovativnog koncepta – PoC je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja.

Program podupire pred komercijalne aktivnosti znanstvenika, istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanji rizik investicije u kasnijoj fazi. Program financira poduzetničke ideje s visokim komercijalnim potencijalom i nije zamišljen kao izvor financiranja za znanstvene projekte.

Koje se projektne aktivnosti financiraju iz Programa provjere inovativnog koncepta?

Program bespovratnim sredstvima u iznosima od 35.000 do 350.000 HRK po projektu financira slijedeće aktivnosti:

  • provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva
  • demonstraciju tehničke izvedivosti
  • izradu funkcionalnog prototipa

Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za: analizu tržišta ili izradu studije isplativosti, izradu koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Kako se projektne aktivnosti financiraju iz Programa provjere inovativnog koncepta?

  1. PoC PRIVATE:
  2. a) Mikro i mala poduzeća Program financira do 70 % ukupnih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.
  3. b) Srednja poduzeća Program financira do 60 % ukupnih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.
  1. PoC PUBLIC (znanstvenici i istraživači):

Program pokriva do 90 % prihvatljivih troškova projekta, ostatak od 10% prihvatljivih troškova natjecatelj je dužan osigurati iz vlastitih sredstava.

Sufinanciranje u Programu može trajati do 12 mjeseci, što znači da projekti trebaju biti postavljeni na način da je predviđene projektne aktivnosti moguće realizirati u roku od 12 mjeseci.

Tko se može prijaviti?

Ovaj javni poziv namijenjen je:

1. Subjektima malog gospodarstva – PoC PRIVATE:

 a) Fizičkim osobama koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovčko društvo

 b) Malim i srednje velikim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/316/EC od 6. svibnja 2003. godine

2. Javnim znanstvenim i istraživačkim organizacijama – PoC PUBLIC:

 a) Javnim visokoškolskim ustanovama (kao što je definirano u članku 49. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i viskom obrazovanju)

 b) Javnim istraživačkim institutima (kao što je definirano u članku 25. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i viskom obrazovanju)