Arhivirani Početak:  

"NETWORLD"

Projekt „NETWORLD“ odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa dunavske transnacionalne suradnje. Prijavljen je na Prioritetnu os 2. Kulturno i Ekološki odgovorna Dunavska regija, Specifični cilj 2.2 Jačanje održivog pristupa u upotrebi prirodne i kulturne baštine i resursa.

Ustanova INOVAcija na projektu sudjelovala je kao jedan od 14 partnera iz 9 dunavskih zemalja (Slovenija, Republika Češka, Bugarska, Mađarska, Austrija, Rumunjska,  Slovačka, Bosna i Hercegovina i Hrvatska). Nositelj projekta je Posoški razvojni centar (Slovenija).

Ukupan proračun projekta je 1.869.698,00 EUR, od čega je  ukupan iznos proračuna za INOVAciju 114.278,00 EUR.

Projekt je započeo s provedbom 1. siječnja 2017. godine, a završio je 30. lipnja 2019. godine. 

Cilj projekta „NETWORLD“ je povećanje svijesti o socijalnim i ekonomskim utjecajima  1. svjetskog rata u zemljama Dunavske regije s posebnim naglaskom na informiranje mladih (učenika i studenata) kroz razne medije te doprinos razvoju kulturnog turizma.