Arhivirani Početak:  

Centar za kreativne industrije

Centar za kreativne industrije

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je odluku o financiranju projekta Centar za kreativne industrije te je 3. rujna 2018. godine započela provedba projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 24.426.848,76 HRK, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj prijavitelju bespovratno odobreno 19.972.830,69 HRK.

Partner na projektu je Zadarska županija, a suradnici su Sveučilište u Zadru, Prirodoslovno grafička škola, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar, Obrtnička komora Zadarske županije, Hrvatski audiovizualni centar HAVC.

Cilj projekta kojeg provodi Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija je izgradnja i opremanje specijaliziranog poduzetničkog inkubatora za kreativnu industriju s težištem na IT i audiovizualnu industriju. Realizacijom projekta će se doprinijeti  jačanju  konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećanju zaposlenosti.

Kreativna industrija identificirana je kao jedan od strateških sektora u Gradu Zadru i Zadarskoj županiji koji ima velik razvojni potencijal, ali mu nedostaje odgovarajuća infrastruktura i oprema. Očekivani rezultati projekta su izgradnja i opremanje objekta Centra za kreativne industrije, razvijena ponuda usluga Centra i uspostavljena inicijalna mreža kreativnog sektora u Gradu Zadru i Zadarskoj županiji. Ukupna površina objekta bit će 1.562 m2. Unutar objekta nalazit će se različite funkcionalno- prostorne jedinice (uredi, uredi za coworking, dvorane za sastanke, caffe bar, gluha soba s prostorom za snimanje i tonskim studijem, multifunkcionalna dvorana te izložbeni prostor). Osim izgradnje i opremanja, projektom je predviđen i razvoj detaljnog plana usluga koje će pružati Centar za kreativne industrije na temelju kojeg će se razviti poslovni plan i predvidjeti potrebe za resursima u budućem radu Centra. Inicijalno umrežavanje dionika kreativnog sektora ostvarit će se kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti u koje će biti uključeni i dionici i suradnici na projektu.

Kako bi se spomenuti očekivani rezultati postigli, provedba projekta osmišljena je kroz 5 elementa:

  1. Upravljanje projektom i administracija - uključuje opis projektnog tima i zaduženja pojedinih članova. Projektni tim redovito će pratiti provedbu projektnih aktivnosti i praćenje ostvarenja ciljeva.
  2. Promidžba i vidljivost - opisuje aktivnosti koje će se provoditi kako bi se osigurala odgovarajuća vidljivost projekta u skladu s EU smjernicama i uključio širi krug dionika kreativne industrije u Zadarskoj županiji
  3. Izgradnja objekta Centra za kreativne industrije - detaljnije opisuje radove koji će se provesti tijekom izgradnje osnovne infrastrukture objekta Centra.
  4. Opremanje objekta Centra za kreativne industrije - pored pomoćnih prostorija (sanitarije, ostave, prostori za osoblje i sl), uredit će se i opremiti multifunkcionalna dvorana, predvorje/izložbeni prostor, prostori za izradu audiovizualnih projekata, sale za sastanke, uredi i caffe bar.
  5. Planiranje organizacije rada Centra za kreativne industrije – izradit će se detaljan plan usluga i poslovni plan rada Centra za kreativne industrije.

 Provedba projekta trajat će 24 mjeseca.