info(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
Put Murvice 3 A
23 000, Zadar, Croatia
T +385 23 627 890

Katarina Colić
Director
katarina.colic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 891

Vedrana Kevrić
Deputy Director
vedrana.kevric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 894

Iris Žuža
Savjetnica u Odjelu za pravne i opće poslove
iris.zuza(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 890

Ivana Štulina
Savjetnica u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata
ivana.stulina(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 893

Sanja Jerak
Voditeljica u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata, projekt „Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima-PODUZMI“
sanja.jerak(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 895

Marin Seko
Technician
marin.seko(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 99 712 8014

Anita Dražić
Viša stručna suradnica u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata, projekt „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji-STEM County“
anita.drazic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 627 893

Get in touch