Potpore Objavljeno

Javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019.

Javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su: rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti te uravnotežen regionalni razvoj.

 Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 7.500.000,00 kuna, a raspodijelit će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

 • 40% sredstava (3.000.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u prvu skupinu
 • 30% sredstava (2.250.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u drugu skupinu
 • 20% sredstava (1.500.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u treću skupinu
 • 10% sredstava (750.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u četvrtu skupinu

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Ovaj javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga  
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 1. ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
 2. nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 3. poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,
 4. edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
 5. usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.
 6. marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala).

*Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2019. godine.

IZNOS POTPORE:

od 50.000 do 200.000 kn

INTENZITET POTPORE:

do 100% ukupno prihvatljivih troškova

*Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

ROK I NAČIN PRIJAVE:

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednje poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Rok za dostavu prijava je 27.9.2029. godine.

Više informacija o ovom pozivu te popis tražene dokumentacije možete pronaći ovdje.