Potpore za poduzetnike Objavljeno

Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.

Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 21. svibnja 2019. objavilo je poziv “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i financirat će se iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj: Ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu te mikro, mali i srednji poduzetnici.

Skupina 1

Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).

Skupina 2

Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom.

IZNOSI POTPORE: od 400.000 do 2.000.000 kn

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Skupina 1 - Postojeći društveni poduzetnici / društvena poduzeća

 • Upravljanje projektom i administracija
 • Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja
 • Nova zapošljavanja
 • Sudjelovanje na sajmovima/izložbama
 • Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga
 • Promidžba i vidljivost

Skupina 2 - Novi društveni poduzetnici/društvena poduzeća

 • Upravljanje projektom i administracija
 • Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti - izrada poslovnih planova i/ili pravnih akata u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće/društvenog poduzetnika
 • Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti
 • Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti
 • Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 • Promidžba i vidljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog Poziva predviđeno je 100.010.000,00 HRK

Prijave se zaprimaju do odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva, dok je krajnji rok za dostavu projektnih prijava 31.12.2020. godine.

Više informacija o ovom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.