Novosti Objavljeno

Zajedničkom suradnjom do boljih rezultata

Dana 22. i 23. ožujka 2018. godine u Beogradu održan je sastanak dva projektna tima, projekta Ri2integrate i projekta Accelerator, oba financirana iz Dunavskog transnacionalnog programa. Činjenica da oba projekta imaju za zadatak jačanje poslovne klime u Dunavskoj regiji bila je inspiracija da se partneri udruže te zajedničkim snagama poboljšaju rezultate projekta. Domaćin i inicijator susreta bila je Razvojna agencija Srbije, koja ima ulogu partnera na oba projekta.

 Projekt je započeo s provedbom 1. siječnja 2017. godine, a predviđeno trajanje je 30 mjeseci.

Cilj projekta „RI2integrate“ je upoznavanje sa postojećom istraživačkom infrastrukturom te razvijanje inovativnih alata za razvoj visoko-kvalitetne istraživačke infrastrukture u Dunavskoj regiji. Glavi rezultat projekta će biti ojačana istraživačka infrastruktura u Dunavskoj regiji kroz  uspostavljena partnerstva između svih interesnih skupina.

Projekt je financiran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014. - 2020. sa ukupnim proračunom od 1.899.430,00 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 161.967,00 EUR.