Novosti Objavljeno

Radionica „Javna nabava inovacija – PPI“

Ustanova INOVAcija kao domaćin sa suorganizatorima Regionalnom energetskom agencijom Sjever i Gradom Koprivnicom, 11. lipnja 2019. godine u Zadru je organizirala radionicu „Javna nabava inovacija – PPI“.

Cilj radionice bio je povećati razumijevanje sudionika o javnoj nabavi inovacija (eng. Public Procurement of Innovation) kao jednim od pristupa koji javni naručitelji mogu primijeniti s ciljem jačanja nabave inovativnih rješenja koja rezultiraju većom kvalitetom i mogućnostima uz odgovarajuću cijenu (najveća vrijednost za novac). PPI je, između ostaloga i jedan od načina kojima EU želi potaknuti razvoj i pilotiranje inovacija u javnom sektoru te na taj način omogućiti/potaknuti rast malih i srednjih poduzeća.

Radionica je održana u okviru projekta RI2integrate sufinanciranog kroz Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014. - 2020. u kojem Ustanova INOVAcija sudjeluje kao projektni partner. 

Cilj provedbe ovog projekta u Zadru je osmisliti, testirati i predstaviti moguće načine suradnje kako bi se poduzetnicima olakšao pristup istraživačkim alatima i ekspertizi za potrebe razvoja poslovanja.

Aktivnosti projekta, uključujući i aktivnosti međunarodnih partnera, možete pratiti putem web stranice (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ri2integrate) ili Facebook stranice (https://www.facebook.com/ri2integrate).