Novosti Objavljeno

Održana info radionica 'Izvori financiranja'

U organizaciji INOVAcije, Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Udruženja obrtnika Zadar i COIN-a Coworkinga Zadar 11. travnja 2019. godine u prostorijama COIN-a održana je informativna radionica za poduzetnike na temu 'Izvori financiranja'.

Na radionici su predstavljeni izvori financiranja s potporom sadržanom u kreditnim programima HBOR-a, Financijski instrumenti (ESIF krediti za rast i razvoj, ESIF pojedinačna jamstva i ESIF krediti za ruralni razvoj) te mogućnosti predfinanciranja EU projekata nakon odluke o prihvaćanju projekta. Također, zainteresirani su mogli saznati više o aktualnim te natječajima u najavi za male i srednje poduzetnike iz OP Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

Na informativnoj radionici najavljena je objava Javnog Poziva Program provjere inovativnog koncepta (POC8) kojeg provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvoinovacije i investicije (HAMAG-BICRIO) u partnerstvu s centrima za provedbu programa među kojima se nalazi i Ustanova INOVAcija. 

Cilj ovog programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Istaknuto je kako je POC namijenjen poduzećima koja traže ulagače, a uspješna provjera inovativnog koncepta će dati potencijalnim ulagačima sigurnost da je prototip ili proces daljnjeg razvoja tehnički izvediv te se na taj način pomaže poduzetnicima u procesu kasnijeg privlačenja klijenata i ulagača.

Prihvatljive aktivnosti za prijave uključuju izradu prototipa, demonstraciju tehničke izvedivosti, provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva te dodatne projektne aktivnosti: analizu tržišta ili izradu studije isplativosti (engl. feasibility study), izradu koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studiju ili plan za komercijalizaciju).

Prihvatljivi natjecatelji:

  • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC natjecatelj
  • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Prema najavi iznosi potpore po prijavi kretat će se od 100.000 do 500.000 kuna, dok će intenzitet potpore ovisno o veličini poduzeća iznositi od 60 do 70 % prihvatljivih troškova.

Poduzetnici će na raspolaganju za ovaj Poziv imati ukupno 35 milijuna kuna za provjeru svoje ideje, a objava ovog poziva planirana je u travnju 2019. godine.