Natječaji

Umjetnost i kultura 54+

Ministarstvo kulture objavilo je 23.5.2017. godine natječaj "Umjetnost i kultura 54+" s ciljem socijalnog uključivanja i unaprjeđenja kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije: socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima

Ciljane skupine: osobe starije od 54 godine; stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga osigurano je 20.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK.

Više na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/umjetnost-i-kultura-54/